Ukázky restaurovaných předmětů

Adam a Eva v Ráji, inventární číslo R/2576

Podsbírka: Umělecké řemeslo

Adam a Eva v Ráji, podmalba na skle, Severní Čechy, 1. polovina 19. století

Restaurovala: Mgr. art. Veronika Kopecká

Cena: 8 000,- Kč

Restaurováno v roce: 2012

Svatá Rozálie, inventární číslo R/2567

Podsbírka: Umělecké řemeslo

Svatá Rozálie, podmalba na skle, severočeská sklářská oblast, 1. třetina 19. století

Restaurovala: Mgr. art. Veronika Kopecká

Cena: 5 000,- Kč

Restaurováno v roce: 2012

Podmalby na skle

Podsbírka: Umělecké řemeslo

V roce 2011 bylo zrestaurováno 10 kusů podmaleb na skle

Restaurovala: Eva Rydlová

Restaurováno v roce: 2011

Korunování Panny Marie, inventární číslo R/3125

Podsbírka: Umělecké řemeslo

Korunování Panny Marie, severočeská sklářská oblast, podmalba na skle se zrcadlovým pozadím, 1. třetina 19. století

Restaurovala: Eva Rydlová

Restaurováno v roce: 2011

Poslední večeře, inventární číslo R1/225

Podsbírka: Umělecké řemeslo

Poslední večeře, severočeská sklářská oblast, podmalba na skle se zrcadlovým pozadím, 1. třetina 19. století

Restaurovala: Eva Rydlová

Restaurováno v roce: 2011

Svatá Kateřina, inventární číslo R1/207

Podsbírka: Umělecké řemeslo

Svatá Kateřina, severočeská sklářská oblast, podmalba na skle, 1. třetina 19. století

Restaurovala: Eva Rydlová

Restaurováno v roce: 2011

Svatá Anna učitelka, inventární číslo R1/203

Podsbírka: Umělecké řemeslo

Svatá Anna učitelka, jihočesko-rakouský okruh - Sandl (?), podmalba na skle, polovina 19. století

Restaurovala: Eva Rydlová

Restaurováno v roce: 2011