Ukázky restaurovaných předmětů

Pravdivé vyobrazení zázračného portrétu naší milé paní kutnohorské v kostele Societatis Iesu 1749, přírůstkové číslo 3793/80

Podsbírka: Výtvarné umění

Pravdivé vyobrazení zázračného portrétu naší milé paní kutnohorské v kostele Societatis Iesu 1749, kombinovaná technika.

Restaurovala: Kateřina Beranová pod vedením Mgr. art. Veroniky Kopecké

Cena: 12 000,- Kč

Restaurováno v roce: 2014

Lorecká střelnice, přírůstkové číslo 1278/79

Podsbírka: Výtvarné umění

Václav Vysekal, Lorecká střelnice, olej na dřevěné desce, 1881

TRITON - restaurátorský ateliér - restaurovali: PhDr. Janka Šiňanská a Petr Hampl

Cena: 32 800,- Kč

Restaurováno v roce: 2013

Podobizna Jana Bacha v obrazovém rámu, přírůstková čísla 2470/80 a 2433/80

Podsbírka: Výtvarné umění

Jan Vysekal, Podobizna kutnohorského sokolského činovníka Jana Bacha, olej na plátně, vyřezávaný a zlacený rám, 1878

TRITON - restaurátorský ateliér – restauroval: Petr Hampl, ak. mal.

Cena: 28 700 + 5 200,- Kč

Restaurováno v roce: 2012

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci, přírůstkové číslo 1309/80

Podsbírka: Výtvarné umění

Ferdinand Lepge - Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci, 1847, olej na plátně

TRITON - restaurátorský ateliér - restauroval: ak. mal. Petr Hampl

Restaurováno v roce: 2011

Zvěstování Panny Marie, přírůstkové číslo 435/79

Podsbírka: Výtvarné umění

Zvěstování Panny Marie, temperová malba na lipovém dřevě, Střední Evropa, po roce 1530

TRITON - restaurátorský ateliér - restauroval: ak. mal. Petr Hampl

Restaurováno v roce: 2009

Sv. Ignác, přírůstkové číslo VU/1625/M

Podsbírka: Výtvarné umění

Sv. Ignác, olej na plechu, 2. polovina 19. století

TRITON - restaurátorský ateliér - restauroval: ak. mal. Petr Hampl

Restaurováno v roce: 2008

Dřevěný pozdně gotický reliéf, přírůstkové číslo 1605/80

Podsbírka: Výtvarné umění

Neznámý autor - Zvěstování Panny Marie
lipové dřevo, druhá polovina 16. století

Restauroval: Václav Vokolek

Restaurováno v roce: 2007

W. Welisek, Příležitostný štít Ferdinanda Lepge, přírůstkové číslo 887/80

Podsbírka: Výtvarné umění

W. Welisek, Příležitostný štít Ferdinanda Lepge, 1847, olej na dřevěné desce

TRITON - restaurátorský ateliér - restauroval: Danilo Česal a Petr Hampl, ak. mal.

Restaurováno v roce: 2007

Dřevěný reliéf, přírůstkové číslo 1209/80

Podsbírka: Výtvarné umění

Neznámý autor - Sv. Pert
kolem roku 1860

TRITON - restaurátorský ateliér - restauroval: Karel Poupě

Restaurováno v roce: 2006

Polychromovaná dřevořezba, přírůstkové číslo 273/79

Podsbírka: Výtvarné umění

Neznámý autor - Sv. Václav
kolem roku 1860

TRITON - restaurátorský ateliér - restauroval: ak. mal. Petr Hampl

Restaurováno v roce: 2006

Stránky