Ukázky restaurovaných předmětů

Podmalby na skle

Podsbírka: Umělecké řemeslo

V roce 2011 bylo zrestaurováno 10 kusů podmaleb na skle

Restaurovala: Eva Rydlová

Restaurováno v roce: 2011

Korunování Panny Marie, inventární číslo R/3125

Podsbírka: Umělecké řemeslo

Korunování Panny Marie, severočeská sklářská oblast, podmalba na skle se zrcadlovým pozadím, 1. třetina 19. století

Restaurovala: Eva Rydlová

Restaurováno v roce: 2011

Poslední večeře, inventární číslo R1/225

Podsbírka: Umělecké řemeslo

Poslední večeře, severočeská sklářská oblast, podmalba na skle se zrcadlovým pozadím, 1. třetina 19. století

Restaurovala: Eva Rydlová

Restaurováno v roce: 2011

Svatá Kateřina, inventární číslo R1/207

Podsbírka: Umělecké řemeslo

Svatá Kateřina, severočeská sklářská oblast, podmalba na skle, 1. třetina 19. století

Restaurovala: Eva Rydlová

Restaurováno v roce: 2011

Svatá Anna učitelka, inventární číslo R1/203

Podsbírka: Umělecké řemeslo

Svatá Anna učitelka, jihočesko-rakouský okruh - Sandl (?), podmalba na skle, polovina 19. století

Restaurovala: Eva Rydlová

Restaurováno v roce: 2011

Kramářské tisky

Podsbírka: Kramářské tisky

V roce 2011 bylo zrestaurováno 60 kusů kutnohorských kramářských tisků.

Restaurovala: Markéta Kropáčková

Restaurováno v roce: 2011

Marya Wywolená Hor Kuttenských Paní a Patronka ..., inventární číslo KN/359

Podsbírka: Kramářské tisky

Marya Wywolená Hor Kuttenských Paní a Patronka W swatým Obrazu swým u swaté Panny a Mučedlnice Barbory Otců Towaryšstva Pána JEžísse Na Horách Kuttnách w swobodným Horním Městě Království Českého, Na Sto téměř Let od Lidské Paměti, od Nábožných Ctitelů oslawená, a od udělených Nebeských Milostí a Dobrodiní též známá a rozhlássená.

Vytiskl v Hoře Kutný Jiří Vojtěch Kyncl, léta páně 1733.

Restaurováno v roce: 2011

Lidová malovaná truhla, přírůstkové číslo 49/73

Podsbírka: Nábytek

Lidová polychromovaná truhla, datovaná rokem 1830.

Restauroval: Václav Vokolek

Restaurováno v roce: 2011

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci, přírůstkové číslo 1309/80

Podsbírka: Výtvarné umění

Ferdinand Lepge - Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci, 1847, olej na plátně

TRITON - restaurátorský ateliér - restauroval: ak. mal. Petr Hampl

Restaurováno v roce: 2011

Blok s plastickou výzdobou točenice, přírůstkové číslo 1824/80

Podsbírka: Kamenné prvky

Blok s plastickou výzdobou točenice z Vlašského dvora v Kutné Hoře

Opuka, počátek 15. století

Přírůstkové číslo 1824/80

Restauroval Mgr. Art. Jakub Ďoubal

Restaurováno v roce: 2010

Stránky