Aktuality a tiskové zprávy

Malí ministranti v muzeu

Od pátku 24. do neděle 26. dubna probíhalo v Kutné Hoře setkání ministrantů z celé královéhradecké diecéze. V sobotu odpoledne našla skupinka 30 z nich své útočiště i u nás v Českém muzeu stříbra na Hrádku, kde jsme pro ně připravili vzdělávací program na téma „Kutná Hora a její hornická tradice“. V rámci speciální prohlídky složené z části I. i II. prohlídkového okruhu se mladí zájemci dozvěděli především základní údaje o starých hornických, hutnických a mincovních činnostech. Celá řada otázek v průběhu prohlídky byla pro nás důkazem jejich skutečného zájmu a ne pouze splněnou povinností školního výletu. Při závěrečném posezení přímo uprostřed stylizované havířské osady prošla chlapcům rukama celá řada dobových artefaktů. Měli možnost porovnat váhu rudy a běžné horniny nebo struskovacího střepu před a po použití mistrem prubířem, nahlédnout do knihy o prubířství Lazara Erckera z roku 1574 nebo do „Starých pamětí kutnohorských“ od místního jezuity Jana Kořínka z roku 1675.

Josef Kremla

Fotogalerie na stránkách Farnosti Kutná Hora

Mezinárodní den památek

U příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel budou v sobotu 18.dubna 2009 otevřeny expozice Českého muzea stříbra v Kamenném domě a v Tylově památníku pro všechny návštěvníky zdarma.

Prezentace na veletrhu Regiony ČR 2009

České muzeum stříbra v Kutné Hoře se ve dnech 13. - 15. února 2009 prezentovalo na veletrhu Regiony ČR 2009 v Lysé nad Labem. Jednalo se již o 9. ročník společné výstavy měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů České republiky. V letošním roce se kutnohorské muzeum účastnilo veletrhu poprvé, a to úspěšně. Návštěvníci získali nejen přehled o akcích pořádaných ČMS, ale i o kulturním dění v Kutné Hoře. O stánek Českého muzea stříbra byl takový zájem, že bylo rozdáno více než 2000 propagačních letáků.
Kateřina Vobořilová

Mezinárodní exkurze geologů a horníků

Mezinárodní exkurze geologů a horníků proběhla dne 9. září 2005 na Hrádku v budově ČMS v Kutné Hoře. Celkem Hrádek navštívilo 20 účastníků právě probíhajícího 8. mezinárodního hornického sympozia v Mostě.
Německá skupina vedená Dr. Wilfriedem Ließmannem z Göttingenu navázala družbu s muzeem v Kutné Hoře již v červnu 2005. Tehdy Dr. Ließmann spolu s kolegy poprvé navštívil naše muzeum a byla naplánována příští návštěva na září. V pátek 9. září skupina navštívila budovu Hrádku a středověký důl, poté proběhla krátká diskuze vedená p. Bedřichem Matuškou (bývalým pracovníkem Rudných dolů Kaňk a dnešním průvodcem muzea). Na programu byla prohlídka města, chrámu sv. Barbory , Kostnice a netradičně zavítali účastníci i do bývalého Rudného závodu na Kaňk. Geolgům a horníkům se v Kutné Hoře velmi zalíbilo, a protože si zdaleka neprohlédli vše, plánují návštěvu i na příští rok.

Stránky