Kvíz – výtvarné umění v Kutné Hoře

Vážení virtuální návštěvníci a příznivci našeho muzea,

přinášíme další kolo našeho muzejního kvízu. Své odpovědi posílejte do 14.12. 9.00 hod. na adresu kremla@cms-kh.cz. Všichni úspěšní řešitelé obdrží zajímavou knižní cenu a jeden vylosovaný volnou vstupenku do všech expozic Českého muzea stříbra s platností do konce roku 2021. Výhru je třeba osobně vyzvednout, jakmile to situace dovolí.

 1. Český malíř, jeden z hlavních představitelů vrcholného baroka v Čechách, v Kutné Hoře pracoval pro cisterciácký klášter v Sedlci i pro kutnohorskou městskou radu. Zemřel dne 24. září 1735 a byl pohřben v kostele P. Marie Na Náměti v Kutné Hoře.
  Nejsvětější Trojice

  Nejsvětější Trojice, 1734

 2. Významný český barokní malíř narozený v Kutné Hoře v druhé polovině 17. století. Byl ovlivněn starší nizozemskou tvorbou, zřejmě z rudolfínských sbírek. Je autorem konstruovaných krajin, do kterých zasazuje křesťanský výjev, přičemž krajina zůstává hlavním námětem díla. Jeho obrazy byly od počátku vysoce ceněny, a proto se nacházely především ve šlechtických a klášterních obrazárnách. V Kutné Hoře lze vidět jeho dílo v chrámu sv. Barbory.
 3. Nejznámější kutnohorský rodák a vědec, zakladatel české archeologie a zakladatel českého dějepisu umění. V rámci svých cest ve 30. letech 19. stol. se věnoval i kreslení památek. Vzniklo mnoho skic a akvarelů, nejznámější je soubor z roku 1838 nazvaný „ Cestování od hor Karpatských k severnímu moři“, který naleznete ve sbírkách ČMS.
  Cestování od hor Karpatských k severnímu moři

  Sbírka ČMS, inv. č. VU/784/M, Cestování od hor Karpatských k severnímu moři, 1838

 4. Pedagog, grafik, malíř, kreslíř, ilustrátor, dekoratér, veřejnosti je znám především obrazy s náboženskou tematikou, jako například Dopoledne Velkého pátku, Stěhování Židů nebo cykly Jidáš Iškariotský, Daň z krve a Mor. Pojmenovaná je po něm známá kutnohorská galerie.
 5. Umělec se narodil V Kutné Hoře, v domě čp. 495 dne 12. června 1896. Byl jeden z nejoriginálnějších tvůrců meziválečné avantgardy, sochař a architekt. Vystudoval odbornou sochařsko-kamenickou školu v Hořicích u Quido Kociana a Akademii výtvarných umění v Praze u Jana Štursy. Tradiční materiály nahradil elektrickým světlem a pohybem, zvukem a barvou. Stal se průkopníkem kinetického umění. Kinetismu dokonce věnoval stejnojmenný spisek z roku 1941.
 6. Český památkář, historik umění a kutnohorský rodák, který je široké veřejnosti známý především důkladnými a srozumitelnými publikacemi, seznamujícími zejména s typologií, genezí, tvaroslovím a terminologií historických staveb. Nejznámější dílo: „Staletí kolem nás“, „Slabikář návštěvníků památek“.
 7. Akademický sochař, který pracoval s mnoha technologickými postupy, nejvíce s pískovaným sklem, vitrážemi, přetahovaným sklem, jeho doménou byla skleněná plastika. Výstavu skleněných plastik tohoto kutnohorského umělce jste mohli navštívit v roce 2019 v Kamenném domě.
  Odkud a kam

  „Odkud a kam“, 2009, tavené broušené sklo, písek, kyselina. Fotografie z výstavy ČMS v Kamenném domě v Kutné Hoře v roce 2019

 8. Význačný český architekt, grafik, jevištní a kostýmní výtvarník, narozen v Kutné Hoře dne 8. června 1904. Od roku 1924 působil v Praze, především jej zajímala avantgardní divadla (divadlo Dada, Moderní studio). Realizoval kostýmy, scény, plakáty (divadelní, reklamní), obálky pro časopisy (např. pro Osvobozené divadlo), přebaly na písně, noty a knihy. V letech 1929–1932 působil v Osvobozeném divadle jako šéf výpravy, spolupráce trvala do roku 1937. Jako architekt navrhl například vilu pro továrníka Leo Reinigera v Kutné Hoře.
  Jackova píseň

  Sbírka ČMS, inv.č. VU4/5445, „Jackova píseň“, slova Voskovec a Werich, hudba Jaroslav Ježek. Návrh knižní obálky, 1946

 9. ČMS vydalo v tomto roce katalog výstavy kutnohorského rodáka, akademického malíře, grafika, pedagoga, básníka a známého restaurátora, který oslavil významné životní jubileum.
  Červený oblak III.

  Sbírka ČMS, inv. č. VU/2109, Červený oblak III., 2017, akryl a olej na plátně

 10. Narodil se v roce 1882 do známé kutnohorské umělecké rodiny, otec i dědeček byli dekoračními malíři a restaurátory obrazů. Studoval na škole architektury při Vysokém učení technickém v Praze a na pražské filozofické fakultě, bohužel pro nedostatek finančních prostředků v rodině musel studia zanechat a přijmout místo státního úředníka. Jako diplomat pobýval často v zahraničí, jeho přítelem byl Jan Masaryk. Malířství se nikdy nevzdal. Začátkem okupace odešel z činné služby a vrátil se do Kutné Hory. Ilustroval knihy pro mládež, věnoval se nástěnné malbě (interiéry vily Ruthardka - nedochováno), kreslil, maloval závěsné obrazy. Ve sbírkách ČMS naleznete díla z prostředí rodného města jako je „Preghaus Vlašského dvora v Kutné Hoře“ či „Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře“, ale i portrétní tvorbu a obrazy s biblickými náměty.
  Chrám Sv. Barbory v Kutné Hoře

  Sbírka ČMS, inv. č. VU/2049, Chrám Sv. Barbory v Kutné Hoře, rám, 1946

Pro správné odpovědi klikněte zde