Ukázky restaurovaných předmětů

Podmalby na skle

Podsbírka: Umělecké řemeslo

V roce 2011 bylo zrestaurováno 10 kusů podmaleb na skle

Restaurovala: Eva Rydlová

Restaurováno v roce: 2011

Korunování Panny Marie, inventární číslo R/3125

Podsbírka: Umělecké řemeslo

Korunování Panny Marie, severočeská sklářská oblast, podmalba na skle se zrcadlovým pozadím, 1. třetina 19. století

Restaurovala: Eva Rydlová

Restaurováno v roce: 2011

Poslední večeře, inventární číslo R1/225

Podsbírka: Umělecké řemeslo

Poslední večeře, severočeská sklářská oblast, podmalba na skle se zrcadlovým pozadím, 1. třetina 19. století

Restaurovala: Eva Rydlová

Restaurováno v roce: 2011

Svatá Kateřina, inventární číslo R1/207

Podsbírka: Umělecké řemeslo

Svatá Kateřina, severočeská sklářská oblast, podmalba na skle, 1. třetina 19. století

Restaurovala: Eva Rydlová

Restaurováno v roce: 2011

Svatá Anna učitelka, inventární číslo R1/203

Podsbírka: Umělecké řemeslo

Svatá Anna učitelka, jihočesko-rakouský okruh - Sandl (?), podmalba na skle, polovina 19. století

Restaurovala: Eva Rydlová

Restaurováno v roce: 2011

Stránky