Zemřel prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.

Na svátek sv. Štěpána dne 26. 12. 2020 nás opustila významná osobnost, archeolog a historik, jehož doménou byly starší české dějiny. Pravěku se věnoval hned na svém prvním pracovišti v Muzeu hlavního města Prahy, v roce 1960 nastoupil do Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (zprvu jako asistent, 1990 jako docent, 1998 jako profesor, v letech 1999 až 2002 jako jeho ředitel).

Odborně byl zaměřen na archeologii raného středověku, počátky českého státu a propojení archeologických a písemných pramenů. Provedl i řadu terénních výzkumů. Je autorem dlouhé řady odborných publikací.

Jeho celoživotní láskou byla historie rodu Slavníkovců, kterým věnoval řadu vědeckých studií. Na toto téma jsme také vyslechli několik jeho odborných sdělení, která z jeho úst zazněla během mezinárodních sympozií, která ve spolupráci s Centrem medievalistických studií University Karlovy a Českou numismatickou společností uspořádalo České muzeum stříbra v Kutné Hoře.

Všichni si jej pamatujeme jako tichého, moudrého a laskavého člověka a takový jistě zůstane v našich vzpomínkách.